Tipy aktuálně – PR články

Magazín novinek, tipů a článků

Tipy aktuálně – PR články - Magazín novinek, tipů  a článků

Jak vybrat správný typ koupacího jezírka

V současnosti začínají ekologická koupací jezírka nahrazovat oblíbené plastové bazény. Tento trend se k nám rozšiřuje z Německa a Rakouska. Existuje několik typů těchto bio bazénů a setkat se s nimi můžeme i v areálech na rekreaci, hradech i v zahradách domů. Neslouží jen ke koupání, ale mají i funkci estetickou, relaxační, mikroklimatickou. Voda se tu čistí biologicky. Po spojení rostlin, speciálního substrátu a mikroorganismů se koupeme v měkké a zdravotně nezávadné vodě. Máte chuť vytvořit si na zahradě podobný druh koupání? Zaplavat si v bio bazénu ocení všichni hosté vaší domácí párty.

Každé koupací jezírko se skládá za 2 částí. Část koupací je nejhlubší a se samostatným vstupem do vody. Část regenerační je klidná část jezírka. Voda je tu mělčí s osázeným dnem. Rostliny zde rostoucí, vytvářejí potřebnou chemicko-biologickou rovnováhu.

Biobazény se rozdělují na 5 typů. Důležitým faktorem při zařazení do typu, je poměr mezi plochou zóny koupací a plochou zóny regenerační. Velmi podstatné je i množství instalované techniky pro čištění vody. Čím je více techniky, tím se zvyšuje závislost systému na dodávce elektrické energie. Při delším výpadku elektřiny dochází k rychlé destabilizaci celého koupacího biotopu. Neméně důležitá je i finanční nákladnost na provoz systému. Obecně platí toto: Čím méně máme v biobazénu techniky pro čištění, tím musí být jezírko větší.

Kategorie 1 : přírodní rybník

Jedná se o nejlevnější technologii, nádrže jsou zcela bez čistící techniky, ale zóna pro koupání je pouze třetinová. Minimální plocha jezírka je 120 m2. Nejdůležitější roli u tohoto typu hrají rostliny. Rostliny musíme pravidelně řezat a přesazovat.

Kategorie 2 : přírodní biotop s malým množstvím techniky

Zde je použito malé množství techniky. Malá čerpadla nebo povrchové sběrače nečistot musíme čistit. Regenerační zóna se zmenšuje na poměr 1:1 ke koupací zóně. Takové jezírko už funguje kolem 100 m2. Hodí se pro zahrady, kde zabere méně místa.

Kategorie 3 : přírodní biotop se středním množstvím techniky

Tato kategorie je u nás nejrozšířenější. Představuje optimální kombinaci biologického a technického zpracování čištění vody. Mimo bazén je suchá šachta, kde jsou umístěna čerpadla a filtry. Rostliny můžeme sázet jen v omezené míře. Je potřeby rostliny prořezávat a pravidelně čistit filtry. Poměr koupací a regenerační plochy je u tohoto typu 3:2

Kategorie 4 : přírodní biotop s velkým množstvím techniky

Tyto bazény jsou užívány pro intenzivní koupání. Technika již potlačuje biologickou část. Kromě hlavního čerpadla je bazén vybaven čerpadly doplňkovými a například i filtry pro zachycení jemných částeček. V tomto případě nesmí být technika předimenzována na úkor biologické stability. Od určité chvíle bychom jen zvyšovali náklady na provoz. Je nutné pravidelné čištění čerpadel a skimmerů. Plocha jezírka může být už od 60 m2.

Kategorie 5 : přírodní bazén

Koupací část je upřednostněna oproti všem ostatním. Voda je čištěna výhradně technikou. Při delším výpadku proudu nastávají problémy s kvalitou vody. Péče o ně stojí spoustu času i peněz. Výhodou je, že můžeme stavět už od 50m2. To ocení zejména majitelé novostaveb, kde není v zahradě místa nazbyt.

leknín

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera